Onderwijs

Antwerpen zet sneltesten in voor leerlingen die stage moeten lopen

De stad Antwerpen gaat preventieve sneltesten gebruiken voor leerlingen en studenten die hun 'klasbubbel' moeten doorbreken om stage te volgen. Met de testen wil de stad zo veel mogelijk de continuïteit van het onderwijs waarborgen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de leerlingen en studenten hun stage veilig kunnen starten.

De sneltesten komen onder meer bij de Karel de Grote Hogeschool en AP Hogeschool terecht, waar studenten lerarenopleiding die stage lopen in het derde trimester van dit academiejaar, de testen vrijblijvend kunnen gebruiken. De focus ligt op studenten die stage lopen in het basisonderwijs, waar de afstand niet altijd kan worden gegarandeerd. Ook OKAN-leerlingen (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen) die een stage in een andere school volgen om kennis te maken met het reguliere onderwijs met het oog op een goede studiekeuze, krijgen de mogelijkheid om een sneltest te doen.

"Ervaring opdoen is voor verschillende leerlingen en studenten een cruciaal onderdeel van hun opleiding", zegt Antwerps schepen van Jeugd en Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). "Dergelijke stages in scholen zijn momenteel evenwel niet evident. Zo wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden in de huidige coronatijden vermeden. Om het voor leerlingen en studenten tóch mogelijk te maken om hun opleiding succesvol te vervolledigen en het zowel voor hen als onze scholen veilig te houden, bieden we hen deze sneltests aan."

Ook stagiairs of vervangleerkrachten die komen lesgeven in scholen, komen in aanmerking voor een sneltest, net als vrijwilligers die bijvoorbeeld door leerlingen haarzorg worden gekapt en dus moeilijk afstand kunnen houden.

(Bron en foto: © Belga)