Nieuws

Vlaamse Milieumaatschappij meet permanent PFAS in de lucht rond 3M

embed

In de directe omgeving van de Oosterweelwerken en de 3M-site in Zwijndrecht is de Vlaamse Milieumaatschappij, samen met de VITO, gestart met luchtmetingen. De bedoeling is na te gaan hoeveel schadelijke PFAS-stoffen er in de lucht hangen. Een tijdelijk toetsingskader bepaalt de hoeveelheid PFAS die er gemeten mag worden, vooraleer bouwheer Lantis maatregelen moet nemen.